لوله پلی اتیلن کاروگیت

لوله کاروگیت

لوله کاروگیت

قیمت لوله کاروگیت بستگی به متراژ مورد نیاز و عمق دفن لوله کاروگیت دارد.