سپتیک تانک هتل

سپتیک تانک هتل : سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی می باشد که معمولا به دلیل تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک یا واحدهای مسکونی منفرد استفاده می شود و درآن تصفیه مکانیکی و تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی همزمان در آن صورت می گیرد . مخزن سپتیک تانک از حوض مستطیل شکلی تشکیل شده که فاضلاب با سرعت کمی به طور مداوم در آن جریان می یابد بطوری که فاضلاب پس ازورود به انباره ، به علت همین کاهش سرعت جریان ، قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره بیرون می رود .

اجزای سپتیک تانک هتل :

1- سیستم ورودی فاضلاب : شامل لوله و بافل (میانگیر) ورودی است

2- مخزن اولیه سپتیک تانک : که بیشترین حجم سپتیک تانک را به خود اختصاص داده و معمولا 70-60 درصد حجم کل سپتیک تانک مربوط به این بخش است .

3- دیواره جداکننده : که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی و روغنهای شناورشده به مخزن زلال سازی می شود .

4- مخزن زلال سازی : این مخزن تقریبا 30 درصد حجم کل سپتیک تانک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی و شناوری تجمع می یابد .

5- خروج بیو گاز (تهویه) : از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب که عمدتا متان است از سپتیک تانک خارج می گردد .

6- سیستم خروجی فاضلاب : شامل بافل و لوله خروجی سپتیک تانک می باشد .

نحوه ی عملکرد سپتیک تانک هتل :

فاضلاب به دو روش جدا سبک و سنگین از لوله ها وارد تانک سپتیک می شود که قسمت سنگین آن به صورت لجن در ته تانک جمع می شود که باکتری های موجود در آن منجر به تجزیه فاضلاب تانک می شود و آن را به پساب تبدیل می نماید که می توان آن را به فاضلاب های شهری ، چاه جاذب و برای مصارف کشاورزی منتقل می گردد .

 

سپتیک تانک هتل

ویدیویی از مراحل تولید سپتیک تانک هتل :

دیدگاه خود را وارد کنید.

14 − 13 =