سیستم لوله کشی

معیار انتخاب سیستم لوله کشی

انتخاب سیستم لوله کشی با لوله تحت فشار یا لوله کاروگیت فاضلاب و یا لوله PVC و اتصالات مورد نیاز

برای انتخاب نوع لوله کشی و اتصالات مناسب باید پارامترهای زیر در نظر گرفته شود :
•    سیستم لوله کشی
•    دبی جریان سیال درون لوله پلی اتیلن
•    اتفاقات ناگهانی در دبی جریان (احتمال ضربه قوچ)
•    گرانروی سیال درون لوله کاروگیت یا لوله تحت فشار
•    میزان فشار سیال
•    میزان دمای سیال
•    محل و مکان کار
•    خورندگی سیال جاری درون لوله پلی اتیلن
همچنین جهت تصمیم گیری درست و منطقی در خصوص نوع لوله و سیستم لوله کشی  به سوال های زیر باید پاسخی صحیح ارائه کرد. این سئوالات عبارتند از :
• میزان تبخیر سیال درون لوله پلی اتیلن، و اینکه آیا احتمال پیدایش جریان دوفازی وجود دارد؟
• آیا سیال درون لوله پلی اتیلن ممکن است به صورت حلال بلقوه واشرها و مواد آب بندی عمل کند؟
• آیا سطح خارجی لوله پلی اتیلن در تماس با محیطی خورنده قرار دارد؟
• میزان انبساط و انقباض لوله چقدر است و چگونه می توان با آن تطبیق یافت؟
• آیا پروژه در مرحله برآورد و مطالعات اولیه است یا پیمانکار در حال اجرای پروژه می باشد؟
• آیا اتصالات نیازمند خرید تجهیزات برای اتصال لوله های پلی اتیلن یا شکل دهی اتصال می باشند؟
• لوله کشی و تجهیزات شبکه انتقال سیال چگونه تعمیر و نگهداری خواهند شد؟
• آیا این تجهیزات در معرض تعویض مکرر هستند؟
بررسی این عوامل به طراح کمک می کند سیستم‌های لوله کشی و اتصال مناسب و کارا انتخاب نماید.

مطالب زیر را از دست ندهید :

لوله کاروگیت

لوله زهکشی

منهول فاضلاب

اشتراک گذاری در : share   share   share   share   share  

دیدگاه خود را وارد کنید.