لوله کاروگیت 1000 زهکش

لوله زهکش پلی اتیلن دوجداره

لوله زهکش پلی اتیلن دوجداره

لوله پلی اتیلن زهکشی بصورت تمام مشبک یا نیمه مشبک و ساده تولید و به منظور استفاده در زمین های کشاورزی ، اطراف ساختمانها ، زیر پل ها ، زیر جاده ها و جمع آوری آب زمین های ورزشی کاربرد دارد.