مخزن دوجداره پلی اتیلنی

مخزن اسید , قیمت مخزن پلی اتیلن دوجداره

مخزن اسید , قیمت مخزن پلی اتیلن دوجداره

مخزن پلی اتیلن دوجداره مخزنی است که بصورت دوجداره با پلی اتیلن گرید 80 یا 100 تولید می شود.