مخزن سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک

تصفیه فاضلاب به صورت مقدماتی که بیشترین در جوامع کوچک مورد استفاده قرار می گیرد دارای ویژگی‌های منحصربه ‌فردی می‌باشد و در بسیاری از موارد