منهول فاضلاب

منهول | منهول آدم رو و منهول پلی اتیلن

منهول | منهول آدم رو و منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن ، لوله دوجداره پلی اتیلنی است که موجبات دسترسی کاربر به تاسیسات زیر زمینی را فراهم می کند.