سپتیک تانک

سپتیک تانک

تصفیه فاضلاب به صورت مقدماتی که بیشترین در جوامع کوچک مورد استفاده قرار می گیرد دارای ویژگی‌های منحصربه ‌فردی می‌باشد و در بسیاری از موارد تفاوت‌های چشمگیری بین روش‌های قابل استفاده در روستاها و اجتماعات کوچک با شهرها وجود دارد.

مهم ترین تفاوت نحوه تصفیه فاضلاب ، ناشی از پراکنده بودن واحدهای مسکونی در روستاها ، کم بودن میزان فاضلاب تولیدی و خشک شدن فاضلاب درون لوله ها ، عدم دستیابی به سرعت خود شستشویی در شبکه‌های فاضلاب ، کم بودن توان مالی و… می‌باشد.
سپتیک تانک دستگاهی است که در آن فرایند حذف جامدات قابل ته نشینی به واسطه ته ‌نشینی و هضم توسط باکتری های بی‌هوازی این جامدات صورت پذیرد و متداول‌ترین واحدهای پیش ‌تصفیه برای سیستم‌های تصفیه فاضلاب می باشد .
سپتیک تانک‌ اغلب در تصفیه فاضلاب بهداشتی واحدهای مجزا و پراکنده و یا در پیش‌ تصفیه فاضلاب مناطقی که از شبکه جمع‌آوری ثقلی فاضلاب با قطر کم استفاده می‌نمایند، بکار گرفته می‌شود

سپتیک تانک

سپتیک تانک‌ها شامل سه بخش اصلی می‌باشند :

1- مخزن سپتیک تانک

در ابتدا فاضلاب خروجی از منزل یا واحد مجزای دیگر (مانند مدرسه، هتل، پاسگاه و …) از طریق لوله فاضلاب‌رو وارد بخش اول سیستم یعنی سپتیک تانک می‌گردد.

مخزن به نحوی طرح می‌شود که فاضلاب ورودی به آن ‌بین یک تا سه روز باقی می‌ماند، در مدت مذکور مواد معلق سنگین فاضلاب به‌صورت لجن در کف مخزن ته‌نشین شده و بیشتر مواد معلق سبک و ازجمله روغن و چربی به‌تدریج به شکل کف غلیظی در سطح مایع شناور می‌گردند. وقتی‌که مقدار فاضلاب وارد مخزن می‌شود به‌اندازه هم‌حجم آن پساب از لوله خروجی دفع می‌شود. لجن ته‌نشین شده در کف مخزن در اثر فعالیت باکتری‌های غیر هوازی تجزیه گردیده ایجاد گاز می‌نماید. نتیجه فعل‌وانفعالات مزبور، کاهش قابل ملاحظه حجم لجن می‌باشد و به همین دلیل معمولاً تخلیه لجن مخزن هر 2 تا 4 سال یک‌بار برحسب زمان ماند طراحی ضرورت می‌یابد. در پساب مخزنی که به‌طور صحیح طرح و اجراشده باشد مواد معلق و تیرگی کمی وجود خواهد داشت ولی هنوز کاملاً‌ صاف نیست و بوی مخصوص فاضلاب می‌دهد. بعلاوه پساب مزبور ازنظر سازمان محیط زیست به علت دربرداشتن باکتری‌های بیماری‌زا، کیست و تخم کرم‌هایی که کاملاً‌ از بین نرفته‌اند مخاطره انگیز می‌باشد.

در ابتدا فاضلاب خروجی از منزل یا واحد مجزای دیگر (مانند مدرسه، هتل، پاسگاه و …) از طریق لوله فاضلاب‌رو وارد بخش اول سیستم یعنی سپتیک تانک می‌گردد.

همزمان و متناوب با تجزیه لجن در مخزن گاز تولید می‌شود که به‌صورت حباب‌های ریز به‌سوی سطح مایع صعود می‌نماید. گازهای مزبور در حین برخورد به فاضلاب وارده مواد آن را با میکروارگانیسم‌ها که عامل اصلی عملیات تجزیه‌اند جذب می‌کنند. این ذرات در سطح مایع تجمع یافته و به‌تدریج آن را سنگین و ضخیم می‌کنند تا آنجا که کف حاصله در اثر افزایش وزن اندکی زیر سطح مایع قرار می‌گیرد.

همزمان و متناوب با تجزیه لجن در مخزن گاز تولید می‌شود که به‌صورت حباب‌های ریز به‌سوی سطح مایع صعود می‌نماید. گازهای مزبور در حین برخورد به فاضلاب وارده مواد آن را با میکروارگانیسم‌ها که عامل اصلی عملیات تجزیه‌اند جذب می‌کنند. این ذرات در سطح مایع تجمع یافته و به‌تدریج آن را سنگین و ضخیم می‌کنند تا آنجا که کف حاصله در اثر افزایش وزن اندکی زیر سطح مایع قرار می‌گیرد

2- مخزن تقسیم سپتیک تانک

مایع خروجی از بخش مخزن برای توزیع در منطقه جذب وارد اتاقک یا جعبه توزیع می‌گردند.

مایع خروجی از بخش مخزن برای توزیع در منطقه جذب وارد اتاقک یا جعبه توزیع می‌گردند.

نکته:

در مواردی که منطقه جذب نهایی پساب سپتیک تانک به لحاظ صقلی مرتفع‌تر از سپتیک تانک باشد و یا در حالتی که از گنبدهای ماسه‌ای مرتفع به‌عنوان ناحیه جذب استفاده گردد، در اتاقک توزیع سپتیک تانک برای تأمین فشار لازم از پمپ استفاده می‌شود.

3- ناحیه جذب سپتیک تانک

پساب خروجی از مخزن توزیع درنهایت وارد منطقه جذب گردیده و در آنجا بمنظور تصفیه نهایی در خاک منطقه توزیع می‌شود.

اگر سیستم بخوبی طراحی و نگهداری گردد میکروارگانیسم‌های موجود روی ذرات خاک منطقه جذب مواد آلی موجود در پساب را مصرف نموده و پساب قبل از رسیدن به آب‌های زیرزمینی فاقد این مواد خواهد بود.

پساب خروجی از مخزن توزیع سپتیک تانک درنهایت وارد منطقه جذب گردیده و در آنجا به‌منظور تصفیه نهایی در خاک منطقه توزیع می‌شود.

مخزن سپتیک تانک عمدتاً به شکل مکعب مستطیل یا استوانه (افقی و عمودی) ساخته که نوع استوانه‌ای عمودی آن به دلیل کم بودن فاصله‌ی بین ورودی و خروجی دارای پایین‌ترین راندمان می‌باشد.

مخزن سپتیک تانک عمدتاً به شکل مکعب مستطیل یا استوانه (افقی و عمودی) ساخته که نوع استوانه‌ای عمودی آن به دلیل کم بودن فاصله‌ بین ورودی و خروجی دارای پایین‌ ترین راندمان می‌باشد.

ارزیابی محل و برنامه‌ریزی اجرای سپتیک تانک‌:
طرح ، اندازه و موقعیت قرارگیری سپتیک تانک‌ بستگی به خصوصیات محل موردنظر دارد. این خصوصیات شامل توپوگرافی، وضعیت خاک و زهکشی است و به ‌محض مشخص شدن آنها تصمیم‌گیری در خصوص طرح میسر می‌گردد .

اشتراک گذاری در : share   share   share   share   share  

دیدگاه خود را وارد کنید.

دوازده + هجده =